SnapShotAPI

"Fnarg" tillhandahåller inte tjänsten längre. För en engelsk teknisk beskrivning - läs här!

Story

RSSWatchs huvudsakliga syfte var, likt bloggportalen och andra sökmotorer, att samla data från RSS-länkar och publicera dem på likvärdigt sätt. Men behoven ökade - vi ville också se vilka ändringar som en websida gjorde. Därför speglades också webbplatser - för att se hur versionerna avvek från varandra (Hej alexa! Hej archive org!). För att utöka ytterligare kopplades även WordPress kommentarsfält samman, i de fall då RSS-länken hade stöd för detta. Detta var RSSWatch viktigaste och mest lyckade funktion, eftersom det i vissa kretsar visade sig vara ett vanligt förekommande fenomen att manipulera besökarnas egna kommentarer -något som var både kontroversiellt och kränkande då uppgifter kunde koppla samman riktiga personer och saker de själva inte hade skrivit.