This is Tornevall Networks main portal

Welcome to the primary portal of Tornevall Networks. This is where information are posted - and the forum can be found. If you're looking for our API configuration portal, take a look at the TorneAUTHv4 site.

What’s going on?

DNS Blacklist – dnsbl.tornevall.org ?

Since many of you visitors actually asked for it: Yes, it’s still there. We are still alive. We are however a little bit delayed in our process. We’re working on moving everything to the same domain, since SSL certificates cost. Having more than one wildcard certificate is way too inefficient – and that’s why dnsbl.tornevall.org has been removed from our roadmap – for now.

So for the moment, all requests are handled manually: Removal requests can be sent to support@tornevall.net. Our primary SLA on this case is high, so hopefully you’ll get a response as soon as possible (normally immediately up to 12 hours).

Our apologies

It’s a bit messy here right now, and has been since december 2015 – when our primary server died in a power failure. The server we’re using is a highly temporary solution, while we’re waiting to move out to a better place.

So, to answer your question: We’re still alive – we’re just reorganizing.

Take a look at this link, to get more information.

Christmas power failure

Our primary server just lost it’s power completely, so everything has been moved to a new server. The most critcally required site has just fired up again, just a few hours after the power loss, so everything seems fine this far.

However, some sources needs a refactor and our platform has started to grow old (Slackware), the plans is also to upgrade all services. TornevallWEB v5 and TorneAPI v2 is planned and we’re working on a new base ground to stand on.

To be continued…

RSSWatch kommer tillbaka i ny skepnad!

rsswatch_logo
Några av oss minns förmodligen RSSWatch, ett projekt som enligt besökstatistik under 2009-2010 blev omåttligt populärt bland framför allt en publik som följde bland annat bloggerskan Kissie. Under perioden då det begav sig uppfattades hon som kontroversiell, eftersom hon hade rykte om sig att manipulera sina besökares kommentarer. RSSWatch var ett system som kunde bekräfta detta genom full övervakning av bloggerskansinnehåll, där både inlägg och kommentarer granskades automatiskt kontinuerligt. Systemet gjorde dock ett smärre haveri en kommande period och lades ned efter att spegelbilderna av de bloggar som övervakades inte var optimerade för den trafik som skapades.

dump_understanding
Nu har beslutet tagits att åter gräva upp kvarlevorna – idéerna – från det förflutna. Behovet att övervaka bloggare, vars förmåga att ställa om klockslagen i sina inlägg för att verka snabbare än de egentligen är, har åter börjat komma krypande. Denna gången stannar det dock inte här. Vi kommer att fortsätta övervaka även andra intressen, där behoven finns, allt för att ge våra besökare en känsla av att alltid kunna få informationen så fort den publiceras, samt i samband med detta även få en möjlighet att se förändringar i innehållet och när publiceringarna i realiteten faktiskt har gjorts.

Projektet tillhandahålls av Tornevall Networks och har egen hantering på http://tracker.tornevall.net/projects/SNAP

Välkomna!